16 มกราคม, 2554

วิธีในการสร้างความพอใจ

            การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า นับว่าเป็นใบเบิกทางที่สำคัญต่ออาชีพนักขายในอนาคต เมื่อลูกค้าเกิดความพอใจ ลูกค้าก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อตัวของนักขาย และตัวของสินค้าด้วย
สิ่งที่นักขายควรตระหนักก็คือ จะทำอย่างไรให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในตัวเรา และสินค้าของเรา ต่อไปนี้เป็นวิธีง่ายๆ ที่สร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าได้
         
     1.บุคลิกภาพของนักขาย บุคลิกของนักขายเป็นส่วนแรกที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้จากสายตา นักขายที่ดีจะต้องมีบุคลิกที่ดี เสื้อผ้าต้องสะอาดและเรียบร้อย การเดิน การนั่งต้องสำรวม เพราะภาพลักษณ์ของนักขายที่มองเห็นในตอนแรกมีส่วนสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นได้
    2.การไม่โจมตีคู่แข่ง นักขายมีสิทธิ์ที่จะแจกแจงรายละเอียด และคุณสมบัติต่างๆของสินค้าของตนให้มากที่สุด แต่ไม่ควรว่าร้ายหรือตำหนิคู่แข่งรายอื่น เพราะไม่เป็นผลดีต่องานคุณเลย จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณไม่มีความจริงใจและไว้ใจไม่ได้ พร้อมจะทำร้ายผู้อื่นยู่ตลอดเวลานั่นเอง

         3.มอบไมตรีจิตให้ลูกค้า การแสดงออกซึ่งมิตรภาพที่ดีในขณะที่เจรจากับลูกค้านั้นถือเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงความจริงใจกับลูกค้านั่นเอง
การแสดงไมตรีจิตนั้นทำได้โดยการแสดงออกทางสี€ € หน้าคือมีรอยยิ้มที่สดใส คำพูดต้องเป็นธรรมชาติ
        แสดงความเป็นกันเอง พูดเรื่องอื่นบ้างก็ได้ ไม่ควรมุ่งหน้าขายสินค้าเพียงอย่างเดียว ภาษาที่ใช้ก็ไม่ควรใช้ศัพท์สูง และการผูกมิตรจะสามารถสร้างความพอใจได้อย่างรวดเร็ว

        4.ไม่หวังผลประโยชน์มากเกินไป จริงอยู่ที่ว่านักขายจะต้องมุ่งหวังถึงผลกำไรที่ตนจะได้รับ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะต้องอยู่บนความยุติธรรม และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า คุณจะไม่คดโกง หรือเอาเปรียบลูกค้า อย่าคิดแค่ผลประโยชน์ในระยะสั้นๆ ผลประโยชน์ระยะยาวต่างหากที่มีค่าต่ออาชีพนักขายของคุณ

        5.มีความรับผิดชอบ ในการขายของนักขายแต่ละคนอาจมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การรับประกันคุณภาพ มีของแจก ของแถม ไม่วาจะเป็นวิธีใดก็แล้วแต่ คำสัญญาที่คุณมีให้ลูกค้านั้นต้องสำคัญ และต้องมีความเป็นไปได้ คือนักขายทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ และคำพูดของตนเอง
การที่คุณมีความรับผิดชอบ สิ่งนี้จะทำให้ลูกค้าของคุณเกิดความพอใจมากขึ้นด้วย

         6.การบริการที่ประทับใจ การบริการที่ดีและเป็นกันเองย่อมจะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
         การบริการเอาใจใส่ลูกค้านั้นควรทำทั้งก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขายด้วย การบริการดังกล่าวต้องมีความสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ ควรตระหนักไว้เสมอว่าลูกค้าทุกคนสำคัญต่อชีวิตการเป็นนักขายทั้งสิ้น
         วิธีการต่างๆดังกล่าวจะสามารถสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าได้ และก็ไม่ยากเกินไปที่นักขายอย่างคุณจะลองปฏิบัติดู ทุกอย่างจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ เพราะการทำอาชีพนี้หากมีความจริงใจก็จะทำได้ดีและดูเป็นธรรมชาติ สามารถสร้างความสุขให้กับชีวิตคุณได้
 >>>สารบัญบทความ <<<

โดย เกรียงชัย เหรียญวิริยะกุล